México: Casa HDJ89, Tijuana – T38 Studio

México: Casa HDJ89, Tijuana - T38 Studio

Foto: Fran Parente

México > Casa HDJ89, en Tijuana, diseñada por el arquitecto Alfonso Medina – T38 Studio [dezeen]